Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat:

iedre minuut zet zich in toekomst om.

Ik ben een oceaan van wachten,

waterdun omhuld door 't ogenblik.

Zuigende eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed?

diep in zijn duisternis bereidt.


Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd


Gedicht van M. Vasalis

Locatie: De Theaterloods in Radio Kootwijk
van februari t/m juli 2019
Kom naar de Zalige Zondag 7 april : www.detheaterloods.nl


Back to Top